W lipcu wskaźniki koniunktury na poziomie zbliżonym do czerwcowego – GUS

W lipcu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w czerwcu br. – podał GUS. W większości badanych obszarów odnotowuje się poprawę składowych „diagnostycznych”, natomiast w przypadku „prognostycznych” – brak zmian lub pogorszenie.