Różnice kulturowe w ekspansji zagranicznej – jak sobie z nimi poradzić?

W drugiej połowie XX wieku rozpoczął się stopniowy proces umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, który  z biegiem czasu zyskiwał na znaczeniu. Dziś wydaje się dość oczywiste, że przedsiębiorstwa działają na rynkach międzynarodowych. Wręcz trudno wyobrazić sobie duże przedsiębiorstwa działające wyłącznie na jednym rynku.