Dyżury aptek: nadmierne sankcje i ryzyko utknięcia w przewlekłym procedowaniu ustawy refundacyjnej

Procedowanie nowelizacji ustawy refundacyjnej może się wydłużać, więc jej  część dotycząca dyżurów aptek mogłaby zostać przeniesiona do oddzielnego postępowania – uważa Mariusz Politowicz.