Białoruś: Nowa ustawa zaostrza przepisy karne i wprowadza nowe

Nowelizacja przepisów karnych Białorusi przewiduje wprowadzenie odpowiedzialności karnej za trzykrotny udział w „nielegalnych zgromadzeniach”, udział w organizacji ekstremistycznej czy gromadzenie tajemnic państwowych. Zaostrzone zostaną kary w ramach już istniejących artykułów.